Pole równoległoboku, trójkąta, trapezu – powtórzenie.

31 Ratings
Screenshot

Lekcja powtórzeniowa dla klasy VI.  Uczeń :

– stosuje poznane wzory na pola figur

– oblicza pole równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku.