WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA AMIN

0 Ratings

Prezentacja „WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA AMIN” została przygotowana na lekcję chemii dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie:

a) poznają właściwości fizyczne i chemiczne amin na przykładzie metyloaminy,

b) dowiedzą się, gdzie wykorzystuje się aminy.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia (element oceniania kształtującego) oraz zadania utrwalające omawiane zagadnienia. Lekcja kończy się  podsumowaniem, dającym informację zwrotną nauczycielowi o poziomie zrozumienia tematu przez uczniów. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski