Wśród ludzi pierowtnych

3 Ratings
Screenshot

Lekcja prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z początkami ludzkości – od zmian w wyglądzie poszczególnych hominidów, przez zdobycie przez nie umiejętności rozniecania ognia i wytwarzania narzędzi, aż po osiągnięcia z dziedziny kultury pierwotnej. Całość informacji składa się na obraz koczowniczego stylu życia. Dane faktograficzne uzupełnione zostały ilustracjami i interaktywnymi ćwiczeniami.