Witamy w serwisie wymiany lekcji interaktywnych


Konkurs dla szkół 2018 – EDYCJA 4 

Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas prace. 

Pierwsze nagrody powędrowały do zwycięzców!

Pozdrawiamy zespół 2×3 S.A. 

Regulamin konkursu!

Regulamin konkursu dla nauczycieli Ésprit 2018

Ogólne:

I. Organizator: 2×3 S.A.

II. Cel konkursu: Dotarcie z wiedzą o oprogramowaniu i rozwiązaniach interaktywnych ésprit do jak największej liczby szkół i nauczyciel.

III. Warunki uczestnictwa: Konkurs jest skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich.

IV. Tematyka prac: Lekcje z zakresu podstawy programowej. Uczestnicy tworzący prace zobowiązani są do opracowania ich w oprogramowaniu esprit, dostępnym bezpłatnie wraz z tablicami interaktywnymi ésprit. W przypadku gdy uczestnicy nie korzystają jeszcze z tablic esprit lub mają starą wersję oprogramowania, szkoła uzyskuje prawo do wzięcia udziału w konkursie, a tym samym do bezpłatnego pobrania oprogramowania ésprit poprzez zarejestrowanie się w serwisie esprit.2×3.pl. [Rejestracja oraz przyszłe korzystanie z serwisu również są bezpłatne.]

V. W razie niejasności związanych z regulaminem lub kwestiami technicznymi prosimy o kontakt e-mail: konkurs@2×3.pl

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

Uczestnictwo:

I. Udział w konkursie możliwy jest jedynie poprzez rejestrację na stronie Internetowej.

II. Możliwość rejestracji przez cały rok. Konkurs rozpoczyna się 01 września i trwa do 31 grudnia 2018r. Wszystkie dodane lekcje w tym okresie czasu, traktowane są jako konkursowe.

III. Każda szkoła może dodać na stronę nieograniczoną ilość prac wykonanych przy pomocy oprogramowania ésprit oraz z każdej szkoły może wziąć udział nieograniczona ilość nauczycieli.

IV. Dokonując rejestracji uczestnik wskazuje dane szkoły oraz kontakt do siebie.

V. Wytyczne dotyczące prac konkursowych: – dodana lekcja musi być zapisana w formacie .esp – pierwszy slajd musi zawierać temat lekcji – minimalna ilość slajdów w jednej prezentacji – 9 – termin nadsyłania prac konkursowych 31.12.2018r

VI. Organizator ma prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego, gdy uczestnik poda niepełne lub nieprawdziwe dane szkoły.

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia do konkursu i do odrzucenia zgłoszenia w przypadku niepodania takich danych.

VIII. Pracownicy 2×3 oraz ich małżonkowie nie mogą brać udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół:

Po upływie terminu nadsyłania prac, 3 osobowe jury konkursowe zapozna się z pracami i wybierze z nich: minimum 5, maximum 10 najciekawszych, które w dniach 21-28 lutego 2019 zostaną pokazane na stronie esprit.2×3.pl

Następnie głosowanie internautów wytypuje 3 prace, które zostaną nagrodzone. Przy wyborze prac przez jury konkursowe będą decydowały następujące kryteria: – zawartość merytoryczna, wykorzystanie możliwości oprogramowania – walory estetyczne. Finalnie wygrywają prace, które otrzymają najwięcej głosów internautów.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana w serwisie esprit.2×3.pl

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.2×3.pl do dnia 4 marca 2019. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu maksymalnie do 5 kwietnia 2019.

Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być publicznie udostępniane oraz staną się integralną częścią serwisu Ésprit. Rozstrzygnięcie jury i głosowanie internautów jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

Szkoły i osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i czasie przekazania nagród.

Głosowanie:

I. Biorący udział w głosowaniu mają możliwość oddania głosu tylko na 1 pracę konkursową.

II. Głosować może każdy bez względu na kraj zamieszkania.

III. Zastrzegamy sobie prawo usuwania źle oddanych głosów (Źle oddany głos to głos, który nie przeszedł weryfikacji adresu MAC, IP, urządzenia oraz odległości czasu głosowania)

IV. Oddanie głosu wymaga krótkiej rejestracji z wykorzystaniem adresu e-mail.

V. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od niego.

VI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.

Nagrody:

I. Zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor DX330 UST + Smart Pad

II. Zestaw interaktywny ésprit MT + Epson EB530

III. Zestaw interaktywny ésprit DT+ Wizualizer WZ4 lub projektor Optoma DX349

Konkurs dla twórców prac:

• Każdy twórca minimum 5 lekcji otrzyma nagrodę gwarantowaną. Wskaźnik laserowy WL1Z Zestaw gadżetów firmowych 2×3

• Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 7 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w ciągu 1 miesiąca otrzyma nagrodę miesiąca: Wskaźnik WL3

• Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 25 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w ciągu kwartału otrzyma nagrodę kwartału: SMART PAD

• Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 50 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w czasie trwania konkursu (01.09.2018 – 31.12.2018) otrzyma nagrodę główną: EKSPRES DO KAWY TCHIBO

Nagrody zostaną przesłane do 31 stycznia 2019.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

zwiń

Na wszystkich twórców czekają fantastyczne nagrody!


Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:

1. miejsce – zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor  DX330UST (ultra krótki rzut) + smart pad

Projektor  DX330UST jest idealny dla biznesu, szkół czy uczelni. Jest jasny i dzięki ultrakrótkiemu obiektywowi może wyświetlić obraz 100” z odległości mniejszej niż 0,5m. Bliska instalacja od ściany pozwala uniknąć cieni na ekranie rzucanych przez prezentujące osoby. Dowiedz się więcej specyfikacja DX330UST! oraz na stronie optoma.pl

Zapraszamy również na naszą stronę 2×3.pl gdzie znajdą Państwo więcej informacji o dostępnych projektorach.

2. miejsce – zestaw interaktywny ésprit MT + projektor EB530 (krótki rzut) + smart pad

3. miejsce – zestaw interaktywny ésprit DT + wizualizer WZ4 lub projektor Optoma DX349

Nagrodą gwarantowaną dla każdego uczestnika, którego prace wejdą do finału, będzie tablica szklana (150 x 100 cm).

 

Bezpośredni link do katalogu z lekcjami – lekcje ésprit


Pobierz: esprit

Aktualna wersja: (nie wymaga klucza aktywacyjnego)

Dostępne języki interfejsu: polski, angielski, arabski, czeski, łotewski, rosyjski, słowacki, niemiecki, francuski, litewski.
Aplikacja przeznaczona jest na komputery z systemem Vista, 7, 8, 10.

Instrukcja zawiera proces instalacji oprogramowania, kalibracji tablicy, tworzenia prezentacji przy pomocy oprogramowania, informacje na temat wsparcia zdalnego oraz reklamacji

 

Udostępniony tutaj plik instalacyjny, który oprócz aplikacji do prowadzenia prezentacji, zawiera sterowniki, odpowiedzialne za sterowanie z poziomu tablicy interaktywnej.


2×3 bierze udział w programie Aktywna Tablica

Program Rządowy Aktywna Tablica

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.
Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się:
wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie, sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.
W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:
do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.; do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.; do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.


Chcesz wiedzieć więcej ?

Wejdź na stronę http://aktywnatablica.2×3.pl/ i zapoznaj się z naszą ofertą.


Informujemy!

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez 2×3 S.A. oraz przysługujących Państwu prawach.

Nie zmieniamy zakresu ani sposobu przetwarzania danych, sprawiliśmy jedynie, aby możliwość weryfikacji przez Państwa danych osobowych oraz wyrażonych zgód i ustawień przebiegała sprawniej.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest 2×3 S. A. z siedzibą przy ulicy Słoneczna 3, 73-231 Krzęcin., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314345, posiadającą numer NIP 594-152-78-31 oraz numer REGON 812732536, reprezentowaną przez: Prezes Zarządu Annę Kuzynin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.
Każda z wcześniej udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Zmian wystarczy dokonać w serwisie……… Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazane 2×3 S. A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usługi konta. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez 2×3 S. A. znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: iod@2×3.pl