CHOROBY APARATU RUCHU

0 Ratings

Prezentacja „CHOROBY APARATU RUCHU” została przygotowana na lekcję biologii dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie:

a) dowiedzą się, jakie naturalne krzywizny występują w kręgosłupie,

b) poznają, czym jest nadmierna lordoza, nadmierna kifoza, skolioza, osteoporoza, krzywica, płaskostopie oraz reumatoidalne zapalenie stawów,

c) wyjaśnią, na czym polega skręcenie stawu, zwichnięcie stawu oraz złamanie kości,

d) nauczą się, co robić, aby zachować szkielet w dobrej kondycji.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia i tzw. NaCoBeZU (elementy oceniania kształtującego). Lekcja kończy się podsumowaniem sprawdzającym poziom opanowania przedstawianych treści. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski