Drzewo i drewno wokół nas. Rodzaje i właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych.

2 Ratings

To druga z cyklu lekcji o drewnie w ramach zajęć technicznych w gimnazjum. Lekcja jest obszerna więc można ją zrealizować na 1 lub 2 jednostkach lekcyjnych np. przekładając test, który jest na zakończenie lekcji na lekcję kolejną.

Uczniowie podczas poznają materiał a następnie sprawdzaja czego się nauczyli korzystając z różnych narzędzi tablicy np. slajdy 8 i 13 zawierają wstawione zrzuty ekranu i linki do filmów w serwisie youtube. Slajd 5 i 13 zawierają zrzuty ekranowe ze stron www. Na slajdach 15, 16 i 17 nauczyciel może użyć zasłony obszaru pokazując najpierw próbki drewna, a potem kurtyny, albo też zastosować tylko jedno z ww. narzędzi. Na slajdzie 30 znajduje się zrzut ekranu i link do zadania interaktywnego na portalu Learningapps.org. Zadania ze slajdu 29 i 33 wymagają od ucznia użycia interaktywności polegającej na przesuwaniu pól tekstowych. W zadaniu ze slajdu 32 uczeń używa pisaka lub tekstu, by uzupełnić zdania. Na slajdzie 31 uczeń ma rozwiązać rebus a następna część zadania jest przed nim ukryta za pomocą kurtyny. (można ją też zasłonić jakimś obrazem czy figurą geometryczną np. prostokatem, a potem go usunąć do kosza.)