DZIEDZICZENIE CECH – KRZYŻÓWKI GENETYCZNE

0 Ratings

Prezentacja „DZIEDZICZENIE CECH – KRZYŻÓWKI GENETYCZNE” została przygotowana na lekcję biologii dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie dowiedzą się jak „krok po kroku” zapisać rozwiązanie zadania tekstowego dotyczącego dziedziczenia cech i krzyżówki genetycznej.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia (element oceniania kształtującego). Przykładowe rozwiązania zadań jakie ma wykonać uczeń ułatwiają pracę na zajęciach oraz pozwalają na samodzielną pracę. Lekcja kończy się  podsumowaniem. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski