Graniastosłupy i ich modele

4 Ratings

Wykorzystanie prezentacji podczas lekcji pozwoli wyksztacić wśród uczniów:

-nazywanie graniastosłupów w zależności od podstawy,

– wskazywanie elementów budowy graniastosłupa,

– podawanie liczby poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupów.