Imiesłowy

0 Ratings

Podział imiesłowów, ćwiczenia w wyszukiwaniu i rozpoznawaniu ich w tekście.