Jak opisujemy ruch – powtórzenie.

0 Ratings
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Lekcja powtórzeniowa z kinematyki w szkole podstawowej w formie różnych zadań (z luką, na rozpoznanie rodzaju ruchu, na obliczanie… oraz gra “milionerzy” na platformie learningapps – podany adres strony).