KRWIOBIEGI

0 Ratings

Prezentacja „KRWIOBIEGI” została przygotowana na lekcję biologii dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie:

a) dowiedzą się, czy układ krwionośny jest otwarty, czy zamknięty,

b) omówią przepływ krwi w krwiobiegi małym i dużym z uwzględnieniem nazw poszczególnych elementów układu krwionośnego,

c) wyjaśnią, w jakich etapach krwiobiegu małego i dużego płynie krew z tlenem i bez tlenu.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia i tzw. NaCoBeZU (elementy oceniania kształtującego). Lekcja kończy się zadaniami podsumowującymi, które sprawdzają  poziom opanowania poznanych treści. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski