Liczby dodatnie i ujemne.

1 Ratings
Screenshot
Screenshot
Screenshot

Lekcja podsumowująca umiejętności działań na liczbach dodatnich i ujemnych. Lekcja przeznaczona dla klasy 6.