Oś symetrii figury – kl.8

0 Ratings

Uczeń zapoznaje się z figurami osiowosymetrycznymi. Rozpoznaje je, rysuje osie symetrii.