Ostrosłupy i ich modele

5 Ratings

Wykorzystanie prezentacji podczas lekcji pozwoli wyksztacić wśród uczniów:

-nazywanie ostrosłupów w zależności od podstawy,

– wskazywanie elementów budowy ostrosłupa,

– podawanie liczby poszczególnych ścian, wierzchołków, krawędzi ostrosłupów.