Płazy – zwierzęta wodno-lądowe

2 Ratings

Cele lekcji:

Uczeń:

1. wskazuje środowiska życia płazów;

2.  określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne;

3. wykazuje wpływ zmiennocieplności na zasięg występowania płazów

4.  wykazuje związek budowy i czynności życiowych płazów ze środowiskiem wodno-lądowym.