Porównywanie ułamków zwykłych – wprowadzenie

0 Ratings

Lekcja przygotowana dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Uczniowie poznają reguły dotyczące porównywania ułamków zwykłych.

Zrealizowane zostaną następujące punkty z podstawy programowej:

IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:

7) zaznacza i odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz

odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej;

12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne).