Przedstawiciele renesansu

0 Ratings

Przedstawiciele renesansu (m.in. Kopernik, Piotr Skarga, Mikołaj Rej).