Rodzina i podział obowiązków

0 Ratings

Lekcja na temat rodziny i podziału obowiązków domowych. lekcja może być realizowana w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasie 4 lub godzin wychowawczych.