Rozmieszczenie zwierząt na świecie

0 Ratings

Chów, hodowla, typy chowu, podział zwierząt gospodarskich, rozmieszczenie zwierząt na świecie, rybactwo, główne łowiska na świecie, najczęściej poławiane gatunki organizmów morskich.