Rzeźbotwórcza działalność lodowców

0 Ratings

Rzeźbotwórcza działalność lodowców, niszcząca działalność (egzaracja, detrakcja, detersja), działalność transportowa, powstawanie doliny U-kształtnej, budująca działalność lodowca (morena czołowa, morena boczna, morena denna formy erozyjne (kocioł polodowcowy, rysy, wygłady, mutony), formy fluwioglacjalne (pradoliny, rynny polodowcowe).