Symetria względem punktu. -kl.8

0 Ratings

Uczeń zapoznaje się z symetrią względem punktu. Potrafi rozpoznawać figury w symetrii środkowej oraz rysuje figury symetryczne względem punktu.