UŁAMKI ZWYKŁE – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

0 Ratings

Lekcja dla uczniów klasy 4. Podczas zajęć uczniowie powtórzą i utrwalą wiadomości z działu “Ułamki zwykłe”.

NaCoBeZU:

            1. Znam pojęcia: ułamek zwykły, licznik, mianownik ułamka, kreska ułamkowa.

            2. Rozumiem rolę licznika i mianownika.

            3. Potrafię odczytać z rysunku i zapisać za pomocą ułamka zwykłego wskazaną część całości.

            4. Znam pojęcia: czas, długość oraz jednostki miar tych wielkości.

            5. Korzystam z ułamka zwykłego, aby opisać części wyrażenia mianowanego.

            6. Zamieniam jednostki długości, masy i czasu.

            7. Wiem, co to jest oś liczbowa.

            8. Rozumiem na czym polega przyporządkowanie ułamka do określonego miejsca na osi liczbowej.

            9. Odczytuję współrzędne punktu zaznaczonego na osi liczbowej.

            10. Znam zasadę skracania i rozszerzania ułamków.

            11. Skracam i rozszerzam ułamek do podanego licznika lub mianownika.

            12. Potrafię porównań dwa ułamki o jednakowych mianownikach lub licznikach.

            13. Wiem, co to jest ułamek niewłaściwy oraz liczba mieszana.

            14. Potrafię zamienić ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną i odwrotnie.

Patryk Tomkalski