Wyżywienie ludności na świecie

0 Ratings

Głód, niedożywienie, głód utajony, przyczyny głodu, obszary nadwyżek żywności, sposoby zwiększania produkcji żywności i ograniczenia żywności na świecie