Wymiana gazowa w płucach i tkankach – kl.VII – SP Czarne

0 Ratings
Screenshot

Lekcja zgodna z podstawą programową – biologia klasa 7.

Wymiana gazowa w płucach i tkankach.

Uczeń :

·   wyjaśnia przebieg wymiany gazowej w płucach i tkankach;

·   przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;

·   wskazuje na różnice w składzie chemicznym powietrza wdychanego i wydychanego;

·   określa zasady projektowania doświadczeń (grupa kontrolna, grupa badawcza);

·   projektuje i przeprowadza doświadczenie, w którym bada wpływ wysiłku na tempo oddychania;

·   wskazuje na zmiany tempa oddechu podczas wysiłku fizycznego.