Konkurs esprit 2019


5 edycja konkursu ésprit 

W tej edycji konkursu na stronie pojawiło się 67 prac i to spośród nich firma 2×3 S.A. wybrała takie, które wzięły udział w głosowaniu Internautów na najlepszą prezentację.

Głosowanie trwało od 21 lutego – 28 lutego 2020

Lista zwycięzców 5 edycji!

  • Liczby dodatnie i ujemne / Jak opisujemy ruch powtórzenie - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza Straszęcin (52%, 1 435 Głosów)
  • Papierosom powiedz nie - Szkoła Podstawowa nr 88 im. D.G. Fahrenheita Gdańsk (19%, 519 Głosów)
  • Ziemia w układzie słonecznym - Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej (15%, 425 Głosów)
  • Wokół Antygony Sofoklesa - I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H.Derdowskiego (8%, 229 Głosów)
  • Liczenie pieniędzy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie (5%, 145 Głosów)
  • Dom mieszkanie nazwy mebli – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży (0%, 9 Głosów)
  • Czasowniki powtórzenie / Stopniowanie przymiotników - Szkoła Podstawowa im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich Koszyce (0%, 8 Głosów)

Liczba wszystkich głosujących: 2 772

Loading ... Loading ...

Nagrody główne:

1 – Zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor Epson EB-530 z uchwytem + smart pad

2 – Zestaw interaktywny ésprit MT + Epson X39 z uchwytem + smart pad

3 – Zestaw interaktywny ésprit DT+ projektor Optoma z uchwytem  + smart pad

Nagrodą gwarantowaną dla każdej ze szkół, z których prace weszły do finału, jest tablica Chmurka.

pozdrawiamy zespół 2×3 S.A.

Regulamin konkursu

Ogólne:

Organizator: 2×3 S.A.

Cel konkursu: Dotarcie z wiedzą o oprogramowaniu i rozwiązaniach interaktywnych ésprit do jak największej liczby szkół i nauczyciel.

Warunki uczestnictwa:  Konkurs jest skierowany do nauczycieli  szkół podstawowych i średnich.

Tematyka prac: Lekcje z zakresu podstawy programowej. Uczestnicy tworzący prace zobowiązani są do opracowania ich w oprogramowaniu esprit, dostępnym bezpłatnie wraz z tablicami interaktywnymi ésprit.  W przypadku gdy uczestnicy nie korzystają jeszcze z tablic esprit lub mają starą wersję oprogramowania, szkoła uzyskuje prawo do wzięcia udziału w konkursie, a tym samym do bezpłatnego pobrania oprogramowania ésprit poprzez zarejestrowanie się w serwisie esprit.2×3.pl [Rejestracja oraz przyszłe korzystanie z serwisu również są bezpłatne.]

W razie niejasności związanych z regulaminem lub kwestiami technicznymi prosimy o kontakt e-mail: konkurs@2×3.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

Uczestnictwo:

Udział w konkursie możliwy jest jedynie poprzez rejestrację na stronie Internetowej.

Możliwość rejestracji przez cały rok. Konkurs rozpoczyna się 01 września i trwa do 31 grudnia 2019r. Wszystkie dodane lekcje w tym okresie czasu, traktowane są jako konkursowe.

Każda szkoła może dodać na stronę nieograniczoną ilość prac wykonanych przy pomocy oprogramowania ésprit oraz z każdej szkoły może wziąć udział nieograniczona ilość nauczycieli.

Dokonując rejestracji uczestnik wskazuje dane szkoły oraz kontakt do siebie.

Wytyczne dotyczące prac konkursowych:

– dodana lekcja musi być zapisana w formacie .esp

– pierwszy slajd musi zawierać temat lekcji

– minimalna ilość slajdów w jednej prezentacji – 9

– termin nadsyłania prac konkursowych 31.12.2019r

Organizator ma prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego, gdy uczestnik poda niepełne lub nieprawdziwe dane szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia do konkursu i do odrzucenia zgłoszenia w przypadku niepodania takich danych.

Pracownicy 2×3 oraz ich małżonkowie nie mogą brać udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół:

Po upływie terminu nadsyłania prac, 3 osobowe jury konkursowe  zapozna się z pracami i wybierze z nich: minimum 5,  maximum 10  najciekawszych, które  w dniach 21-28 lutego 2020 zostaną pokazane na stronie esprit.2×3.pl  Następnie głosowanie internautów  wytypuje 3 prace, które zostaną nagrodzone.

Przy  wyborze prac przez jury konkursowe będą decydowały następujące kryteria:

– zawartość merytoryczna, wykorzystanie możliwości oprogramowania Esprit ,

– walory estetyczne.

Finalnie wygrywają prace, które otrzymają najwięcej głosów internautów. Lista zwycięzców zostanie opublikowana  w serwisie esprit.2×3.pl

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 2×3.pl do dnia 04.marca 2020r. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu maksymalnie do 05 kwietnia  2020.

Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być publicznie udostępniane oraz  staną się integralną częścią serwisu Ésprit. Rozstrzygnięcie jury  i głosowanie internautów jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

Szkoły i osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i czasie przekazania nagród.

Głosowanie:

Biorący udział w głosowaniu mają możliwość oddania głosu tylko na 1 pracę konkursową.

Głosować może każdy bez względu na kraj zamieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo usuwania źle oddanych głosów (Źle oddany głos to głos, który nie przeszedł weryfikacji adresu MAC, IP, urządzenia oraz odległości czasu głosowania)

Oddanie głosu wymaga krótkiej rejestracji z wykorzystaniem adresu e-mail, który należy potwierdzić poprzez link przesłany z serwisu esprit.2×3.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od niego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.

Nagrody:

1 – Zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor Epson EB-530 z uchwytem + smart pad

2 – Zestaw interaktywny ésprit MT + Epson X39 z uchwytem + smart pad

3 – Zestaw interaktywny ésprit DT+ projektor Optoma z uchwytem  + smart pad

Nagrodą gwarantowaną dla każdej z 10 szkół, z których prace wejdą do finału, będzie tablica Chmurka.

Dodatkowo upominki dla twórców prac.

7 –  prac wskaźnik laserowy WL3

25 prac – dysk przenośny 500GB

Największa ilość prac nie mniej jak 50- ekspres do kawy Tchibo lub Soda Stream