Konkurs


6 edycja konkursu ésprit 

Kolejna edycja konkursu dla szkół i kolejne fantastyczne nagrody do wygrania. Sprawa jest prosta, stwórz prezentację przy pomocy oprogramowania esprit i wyślij ją do nas.

Startujemy 01.09.2020, a kończymy 31.12.2020. Nie zwlekaj.

Do wygrania zestawy interaktywne, tablice interaktywne dla szkół, projektory z uchwytem, smart pady.

Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:

I nagroda – zestaw interaktywny ésprit MT Pro+ + projektor EB-530 (krótki rzut) z uchwytem + smart pad

II nagroda – zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor DX318e (długi rzut) z uchwytem + smart pad

III nagroda tablica interaktywna ésprit DT

Nagrody gwarantowane dla szkół których prace wejdą do finału:

Tablica szklana magnetyczna w rozmiarze 100×150

Konkurs dla twórców prac:

Każdy twórca minimum 5 lekcji otrzyma nagrodę gwarantowaną. Ręcznik sportowy z logo 2×3 + Zestaw gadżetów firmowych 2×3

Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 7 prac po nie mniej jak 9 slajdów) w ciągu 1 miesiąca otrzyma nagrodę miesiąca: SMART PAD

Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 25 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w ciągu kwartału otrzyma nagrodę kwartału: Dysk przenośny

Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 50 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w czasie trwania konkursu (01.09.2020 – 31.12.2020) otrzyma nagrodę główną: EKSPRES DO KAWY TCHIBO


Regulamin konkursu

Ogólne:

Organizator: 2×3 S.A.

Cel konkursu: Dotarcie z wiedzą o oprogramowaniu i rozwiązaniach interaktywnych ésprit do jak największej liczby szkół i nauczyciel.

Warunki uczestnictwa:  Konkurs jest skierowany do nauczycieli  szkół podstawowych i średnich.

Tematyka prac: Lekcje z zakresu podstawy programowej. Uczestnicy tworzący prace zobowiązani są do opracowania ich w oprogramowaniu esprit, dostępnym bezpłatnie wraz z tablicami interaktywnymi ésprit.  W przypadku gdy uczestnicy nie korzystają jeszcze z tablic esprit lub mają starą wersję oprogramowania, szkoła uzyskuje prawo do wzięcia udziału w konkursie, a tym samym do bezpłatnego pobrania oprogramowania ésprit poprzez zarejestrowanie się w serwisie esprit.2×3.pl [Rejestracja oraz przyszłe korzystanie z serwisu również są bezpłatne.]

W razie niejasności związanych z regulaminem lub kwestiami technicznymi prosimy o kontakt e-mail: konkurs@2×3.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

Uczestnictwo:

Udział w konkursie możliwy jest jedynie poprzez rejestrację na stronie Internetowej.

Możliwość rejestracji przez cały rok. Konkurs rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 grudnia 2020r. Wszystkie dodane lekcje w tym okresie czasu, traktowane są jako konkursowe.

Każda szkoła może dodać na stronę nieograniczoną ilość prac wykonanych przy pomocy oprogramowania ésprit oraz z każdej szkoły może wziąć udział nieograniczona ilość nauczycieli.

Dokonując rejestracji uczestnik wskazuje dane szkoły oraz kontakt do siebie.

Wytyczne dotyczące prac konkursowych:

– dodana lekcja musi być zapisana w formacie .esp

– pierwszy slajd musi zawierać temat lekcji

– minimalna ilość slajdów w jednej prezentacji – 9

– termin nadsyłania prac konkursowych 31.12.2020r

Organizator ma prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego, gdy uczestnik poda niepełne lub nieprawdziwe dane szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia do konkursu i do odrzucenia zgłoszenia w przypadku niepodania takich danych.

Pracownicy 2×3 oraz ich małżonkowie nie mogą brać udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół:

Po upływie terminu nadsyłania prac, 3 osobowe jury konkursowe  zapozna się z pracami i wybierze z nich: minimum 5,  maximum 10  najciekawszych, które  w dniach 19-28 lutego 2021 zostaną pokazane na stronie esprit.2×3.pl  Następnie głosowanie internautów  wytypuje 3 prace, które zostaną nagrodzone.

Przy  wyborze prac przez jury konkursowe będą decydowały następujące kryteria:

– zawartość merytoryczna, wykorzystanie możliwości oprogramowania Esprit ,

– walory estetyczne.

Finalnie wygrywają prace, które otrzymają najwięcej głosów internautów. Lista zwycięzców zostanie opublikowana  w serwisie esprit.2×3.pl

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie 2×3.pl do dnia 4 marca 2021r. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu maksymalnie do 15 kwietnia  2021.

Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być publicznie udostępniane oraz  staną się integralną częścią serwisu Ésprit. Rozstrzygnięcie jury  i głosowanie internautów jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

Szkoły i osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i czasie przekazania nagród.

Głosowanie:

Biorący udział w głosowaniu mają możliwość oddania głosu tylko na 1 pracę konkursową.

Głosować może każdy bez względu na kraj zamieszkania.

Zastrzegamy sobie prawo usuwania źle oddanych głosów (Źle oddany głos to głos, który nie przeszedł weryfikacji adresu MAC, IP, urządzenia oraz odległości czasu głosowania)

Oddanie głosu wymaga krótkiej rejestracji z wykorzystaniem adresu e-mail, który należy potwierdzić poprzez link przesłany z serwisu esprit.2×3.pl

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od niego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w głosowaniu internetowym niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i szkody tym spowodowane.

Nagrody dla szkół, które przyślą najlepsze prace:

I nagroda – zestaw interaktywny ésprit MT Pro+ + projektor EB-530 (krótki rzut) z uchwytem + smart pad

II nagroda – zestaw interaktywny ésprit MT Pro + projektor DX318e (długi rzut) z uchwytem + smart pad

III nagroda tablica interaktywna ésprit DT

Nagrody gwarantowane dla szkół których prace wejdą do finału:

Tablica szklana magnetyczna w rozmiarze 100×150

Konkurs dla twórców prac:

Każdy twórca minimum 5 lekcji otrzyma nagrodę gwarantowaną. Ręcznik sportowy z logo 2×3 + Zestaw gadżetów firmowych 2×3

Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 7 prac po nie mniej jak 9 slajdów) w ciągu 1 miesiąca otrzyma nagrodę miesiąca: SMART PAD

Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 25 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w ciągu kwartału otrzyma nagrodę kwartału: Dysk przenośny

Twórca z największą ilością dodanych prac w serwisie esprit.2×3.pl (minimum 50 prac po nie mniej ja 9 slajdów) w czasie trwania konkursu (01.09.2020 – 31.12.2020) otrzyma nagrodę główną: EKSPRES DO KAWY TCHIBO