AMINY

0 Ratings

Prezentacja „AMINY” została przygotowana na lekcję chemii dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie:

a) dowiedzą się jak zapisać wzór grupy funkcyjnej amin,

b) nauczą się zapisywać nazwy systematyczne amin,

c) poznają sposób tworzenia wzorów strukturalnych, półstrukturalnych i sumarycznych amin,

d) poznają wzór ogólny amin,

e) nauczą się pisać wzory sumaryczne amin o dowolnej ilości atomów węgla na podstawie znajomości wzoru ogólnego.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia (element oceniania kształtującego) oraz zadania utrwalające omawiane zagadnienia. Lekcja kończy się  podsumowaniem. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski