SZKOLNA PRACOWNIA CHEMICZNA

0 Ratings

Prezentacja „SZKOLNA PRACOWNIA CHEMICZNA” została przygotowana na lekcję chemii dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie:

a) poznają podstawowe elementy wyposażenia pracowni chemicznej,

b) dowiedzą się, czym są piktogramy, gdzie się je umieszcza i w jakim celu,

c) nauczą się jakim sprzętem i naczyniami posługuje się chemik,

d) rozpoznają na rysunku podstawowy sprzęt, szkło i naczynia laboratoryjne.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia (element oceniania kształtującego). Lekcja kończy się ciekawym podsumowaniem w postaci quizu „Pana Pytalskiego”. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski