ZJAWISKA FIZYCZNE I REAKCJE CHEMICZNE

0 Ratings

Prezentacja „ZJAWISKA FIZYCZNE A REAKCJE CHEMICZNE” została przygotowana na lekcję chemii dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Dzięki niej uczniowie:

a) dowiedzą się, czym jest zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna,

b) nauczą się projektować doświadczenie ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną (schemat, obserwacje, wnioski),

c) będą potrafili podać kilka przykładów zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych z życia codziennego.

W prezentacji zamieszczono również cel lekcji w języku ucznia (element oceniania kształtującego). Lekcja kończy się zadaniami podsumowującymi, które sprawdzają  poziom opanowania poznanych treści. Czytelne czcionki, atrakcyjne grafiki oraz odpowiedni dobór kolorów skupiają uwagę ucznia i motywują go do aktywności na zajęciach.

Patryk Tomkalski