Poznajemy aplikację Blockly i piszemy pierwszy program dla Dasha i Dota.

7 Ratings

 

Roboty Dash i Dot współpracują z urządzeniami z Androidem, a połączenie nawiązujemy przez bluetooth. Dash, to większy i interaktywny robot na kółkach, potrafi mówić i wykonywać polecenia uczniów. Dot z kolei, to mniejszy robot, który nie rusza się, ale z którym możemy się komunikować. Dzięki temu wzbudza sympatię uczniów. Wystarczy zainstalować aplikację Blockly, która jest podobna do Scratcha, tylko w języku angielskim. Pliki instalacyjne znajdują się na stronie http://makewonder.pl/aplikacje_blockly.html

 

Roboty pozwalają uczniom świetnie bawić się i tworzyć własne programy. Ważne, żeby uczniowie zrozumieli, że roboty działają według instrukcji (przepisu działania, algorytmu), który przekładamy na program w aplikacji kompatybilnej z robotami. Jak to zrobić? Należy pokazać uczniom środowisko, w którym będą mogli tworzyć własne programy. Świetnie do tego nadaje się aplikacja Blockly, w której po stworzeniu programu z klocków z poszczególnych kategorii, od razu mamy możliwość połączenia się z robotem i sprawdzenia, czy program działa. Dlatego, na zajęciach uczniowie poznają interfejs aplikacji Blockly, dowiedzą się, co oznaczają klocki w każdej kategorii, wyjaśnią, co to jest algorytm i przełożą prosty algorytm na program w Blockly, wykorzystają zmienne do zoptymalizowania (zmniejszenia) kodu programu.

 

Aplikacja Blockly wykorzystuje proste słownictwo w języku angielskim, dzieci nie mają problemów z tłumaczeniem komend na język polski, a uczniowie, którzy nie znają niektórych słów chętnie się ich uczą z Dashem i Dotem